สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย

Thai Cosplay Industry Association

สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมคอสเพลย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งสมาคมเพื่อสามารถยกระดับและเข้าถึงการดำเนินการทั้งทางภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มตัว

จัดตั้งต่อยอดมาจากโครงการคลัสเตอร์คอสเพลย์ในการดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

[ สามารถดู รวมคำตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ที่ FAQS ]
Support
Influencer Cosplayers Support
ขอขอบคุณ คอสเพลย์เยอร์ที่มีส่วนช่วยเหลือเรื่องสมาคมตั้งแต่ช่วงคลัสเตอร์คอสเพลย์และการจัดตั้งสมาคมฯ

Latest News

สัมมนาลิขสิทธิ์ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อ “ลิขสิทธิ์และคอสเพลย์”

สัมมนาลิขสิทธิ์ไทย-ญี่ปุ่น ในหัวข้อ ลิขสิทธิ์และคอสเพลย์ โดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสมาคมจำหน่ายคอนเทนต์ต่างประเทศ

Read more
24 March 2021 0

เข้าพบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแสดงความขอบคุณ

ตัวแทนกลุ่มคลัสเตอร์คอสเพลย์และผู้จัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยเข้าพบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุน

Read more
20 August 2020 0

ทำความรู้จัก “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย”

ทำความรู้จักกับ สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย กับเรื่องราวจุดเริ่มต้นความเป็นไปแและทิศทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนของคอสเพลย์ต่อไปค่ะ

Read more
14 August 2020 0

Cosplay Cluster

คลัสเตอร์คอสเพลย์ เป็น 1 ใน 5 คลัสเตอร์ของโครงการ Cluster BCG Fashion lifestyle โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เป็นการรวมกลุ่มของเหล่าผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์และหน่วยงานภาครัฐและสถาบันต่าง ๆ  เพื่อรวมหลังในการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

การดำเนินการ

คลัสเตอร์คอสเพลย์ มีการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาทั้งแบบออนไลน์และแบบห้องประชุม โดยมีหัวข้อความรู้ต่าง ๆ สำหรับคอสเพลย์ ผู้ประกอบการคอสเพลย์ และผู้สนใจในคอสเพลย์

ด้วยคอสเพลย์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน อนิเมะ เกมส์ ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของลิขสิทธิ์โดยตรง

คลัสเตอร์คอสเพลย์โดยการประสานงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้สามารถเข้าพบเพื่อหาแนวทางและความรู้ด้านลิขสิทธิ์โดยตรงกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถดูได้ที่หน้า FAQS รวมไปถึงติดต่อตามช่องทางต่าง ๆ ของสมาคม

ในขณะยังอยู่ในช่วงดำเนินการจัดตั้งสมาคมและทำเว็บไซต์ อาจมีบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องขออภัยมา ณ ขณะนี้

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ contact@thaicosplay.org