เข้าพบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแสดงความขอบคุณ

เข้าพบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแสดงความขอบคุณ

20 August 2020 News 0

          19 สิงหาคม พ.ศ.2563 – ตัวแทนกลุ่มจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยนำโดยคุณอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานคลัสเตอร์คอสเพลย์ รวมถึงคุณคม กุญชร ณ อยุธยา เจ้าของเว็บไซต์ Props&Ops Cosplay Site และคุณกรัณย์ นิติธรรม จาก Extend Event ผู้จัดงานอีเวนต์คอสเพลย์ ได้เข้าพบ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคุณสุดา ยังให้ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในความสนับสนุนและช่วยเหลือทางกลุ่มมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ และ คุณสุดา ยังให้ผล ยังได้ให้เกียรติในการร่วมพูดคุยและช่วยแนะนำเพิ่มเติมแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ทางกลุ่มสมาคมสามารถนำมาต่อยอดต่อไปอีกได้ด้วย จึงต้องขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตรงนี้อีกครั้ง และเชื่อมั่นในความร่วมมือ สนับสนุนกันระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อไปในอนาคต

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.