เข้าพบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแสดงความขอบคุณ

ตัวแทนกลุ่มคลัสเตอร์คอสเพลย์และผู้จัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยเข้าพบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุน


20 August 2020 0